Categorias

Xabón de Allariz


CÓMO DEVOLVER

    Os nosos xabóns son produtos naturais e garantimos que saen das nosas instalacións en perfectas condicións e cuidadosamente empaquetados, tendo en conta que ao ser un produto artesanal a aparencia do xabón pode variar ligeramente duns xabóns a outros.

    No entanto pode gestionar a devolución do produto que comprou en liña a través da nosa páxina web, poñéndose en contacto coa Asociación A.N.D.R.E.A. por medio do correo electrónico andreaasociacion@gmail.com ou ben a través do teléfono 696971670.

    A devolución farase efectiva na mesma forma de pago e limitarase a artigos non usados e que se devolvan en perfecto estado, nas mesmas condicións nas que foron recibidos. No caso de realizar o pago por transferencia o cliente deberá enviar o número de conta bancaria no que desexa recibir o ingreso.

    Todos os gastos da devolución correrán a cargo do cliente. Non se aceptarán en ningún caso devoluciones enviadas a portes debidos.

    É necesario empaquetar o/os artigo/s de forma adecuada, a fin de evitar un posible deterioro no produto. Ademais, é imprescindible que no exterior do paquete figure a seguinte dirección: Asociación A.N.D.R.E.A. San Salvador 22 32666 Allariz, Ourense.

Éstas condicións poderían ser modificadas en calquera momento, sendo aplicables as condicións vigentes no momento de uso da páxina web.